Skydd mot brand

Brandvarnare

Varje lägenhet skall ha en brandvarnare, kontakta styrelsen om sådan saknas.
Eftersom de flesta bränder inträffar på natten är brandvarnare en billig livförsäkring för att du ska vakna vid brand. Som boende är du ansvarig för att byta batteri och testa brandvarnaren regelbundet. Placera brandvarnaren i taket i mitten av lägenheten. Läs gärna de rekommendationer, som fått goda omdömen i Råd & Röns tester.

Köp endast CE-märkta brandvarnare som uppfyller EU-standard SS-EN 14604.

Laddning av batterier

Nya tider innebär också nya produkter och nya brandrisker. En är alla nya laddbara produkter som elsparkcyklar, el-cyklar och andra eldrivna transportmedel. Gemensamt för dessa och även våra datorer mobiltelefoner och annat är att de drivs av Litiumbatterier. Börjar de brinna är de väldigt svårsläckta och producerar dessutom en väldigt giftig rök.

Gör så här:
Se till att det är helt rent runtomkring batteriet, så om det börjar brinna ska det inte antända något annat. Laddar man i hallen, se till att ha en timer på. Mobiler och datorer ska laddas på en ren hård yta, inte ligga i soffan bland filtar och kuddar. Ladda gärna när du är hemma och vaken, det är en billig livförsäkring. Ännu bättre blir det om du också har en brandvarnare i det utrymme som du laddar i. Självklart ska det också vara produkter som är S-märkta och godkända för bruk i Sverige.

Brandsläckare och brandfilt

Med brandsläckare och brandfilt kan du snabbt släcka mindre bränder. Köp gärna en till lägenheten. 6 kg pulversläckare rekommenderas.

Brandfarliga vätskor

Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, tändvätska, T-röd, gasol, acetylen, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, diesel och eldningsolja.

I lägenhet får du förvara högst 5 liter sprayburkar och gasolflaskor. Brandfarliga vätskor i behållare får du förvara högst 10 liter.

I källar- och vindsförråd får inga brandfarliga vätskor eller varor förvaras.

Utrymningsvägar

Trapphus samt gångar i källare är utrymningsvägar. Därför får inget ställas i dessa gångar eftersom passage alltid måste vara fri eftersom:

 • Risken för anlagda bränder ökar
 • De hindrar utrymning och brandmännens arbete
 • Risken för snubbling och fall ökar
 • En brand kan sprida sig till föremålen med ökad rök och hetta som följd
 • De hindrar ambulanspersonal vid hämtning av sjuka personer på bår och övriga transporter
 • Är hinder för fastighetsskötare, städpersonal och hemtjänst i deras arbete

Grillning

Grillning är förbjuden direkt på marken. Grillar du på gården gäller följande regler:

 • Använd aldrig T-sprit för att tända en eld som slocknar. Flaskan kan explodera!
 • Ha släckredskap till hands: vatten eller brandsläckare
 • Lämna inte grillen obevakad
 • Se till att allt är släckt när du grillat klart
 • Töm inte askan i soporna förrän du är 100% säker på att inget ligger och pyr

Se denna länk: Goda råd om att förebygga brand i hemmet

Vid brand

Rädda först dem som är i livsfara

Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt, därför måste du ner under röken där det är lättare att se och andas.
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.
Gå sedan till er uppsamlingsplats som är vid besöksparkeringen vid hus 2-4 respektive 6-8. Varna alla som hotas av branden så att även de kan sätta sig i säkerhet. 

Larma räddningstjänsten

Ring 112 när du är på säker plats. Möt upp räddningstjänsten när de kommer och visa närmaste vägen till branden. 

Släck branden

Om du bedömer att du klarar av det. När du är säker på att alla är ute ur bostaden kan släckningsarbetet börja.
Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden, inte på lågorna. Vid misslyckat släckförsök, stäng in branden.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas, men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.

Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar för att förebygga brand.

Brandskyddspolicy

Föreningen jobbar med Systematisk Brandskydd, vars rutiner finns beskrivna i Policy för Systematiskt Brandskydds Arbete

 

No Internet Connection