Nyheter

Efter beslut i styrelsen finns nu 10 bevakningskameror uppsatta riktade mot utsatta platser på föreningens tomt. På baksidan av garagelängorna finns 8 kameror (där klotter tyvärr regelbundet förekommer) samt 2 kameror riktade mot våra två sophus/cykelförråd där vi ett antal gånger haft skadegörelser och inbrott. På infarten till Polhemsgatan samt på motsvarande sida från hus 8 finns anslaget att området kameraövervakas. Vi hoppas nu att detta ska innebära mindre skadegörelse och åverkan och avskräcka vidare skadegörelse. För mer information om hur detta hanteras och fungerar – logga in och välj Internt - kamerabevakning /Styrelsen

Välkommen till extrastämman 2019-06-10 som startar 18:30. Platsen är Stabby Prästgård. Styrelsen ser gärna att respektive bostadsrättshavare deltar i extrastämman där vi endast har en beslutspunkt på dagordningen. Vi ska i en andra läsning besluta om nya stadgar, som stämman tog beslut om i en första läsning på den ordinarie stämman 2019-05-16. För att läsa de gamla och nya stadgarna, logga in och välj Internt – medlemsnyheter. /Styrelsen

Vi har fått följande information från JM Mattsson om nybygget: Från och med måndag den 6/5-19 så kommer vi att påbörja våra sprängarbeten på RICKOMBERGA 21:3. Arbetet kommer att pågå i ca 2 månader dagtid mellan 07.00 - 19.00. Vi kommer under kortare perioder behöva stänga av Hildur Ottelinsgatan, Otto Myrbergs väg och Gösta Wahlströms väg. Det kommer ske med hjälp av flaggvakter. VIKTIGT FÖR BOENDE NÄRA BYGGET! För att detta arbete ska bli så säkert som möjligt så ber vi er som bor intill vårat bygge att vara lite extra uppmärksamma dessa veckor.
  • Se till att följa flaggvakternas instruktioner (även fotgängare).
  • Precis innan sprängning så kommer det att tuta upprepade gånger. Gå då undan från fönsterna (om du har fönster mot bygget) och avvakta med att gå ut från trapphusen När faran är över kommer det höras en lång signal.
  • Vi rekommenderar att ni stänger fönsterna under sprängning för att undvika damm.
/Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection