Nyheter

I samband med att vi täckte grillen för vintern så upptäckte vi att ett avlastningsbord fanns kvar på grillplatsen. Bordet har vi nu ställt i ett förråd. Om någon känns vi bordet, hör av er till styrelsen. /Styrelsen

På förekommen anledning vill vi påminna om reglerna för nyttjandet av våra gästparkeringar. Läs mer information och regler kring detta genom att logga in och sedan välja Medlemsnyheter. /Styrelsen

Nu finns tredje kvartalets Ängsblad att läsa. Här finns en sammanfattning från styrelsen om vad som hänt under tredje kvartalet och lite om vad som är på gång. Läs den på hemsidan genom att logga in som medlem och välj Internt – Ängsbladet – Ängsbladet 2019 kv 3 /Styrelsen

Vi har fått följande information från Uppsala kommun om busshållplatsen: "Uppstarten av signalen har blivit lite fördröjd. Vi fått se över hur signalen ska programmeras en extra gång. Det var även förseningar med marksågning för fordonsdetektorer i asfalten. Vi kommer att få en programmerare till Uppsala 1 oktober. Min förhoppning är att vi då kan ta signalen i normal drift." /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection