Nyheter

Här kommer nu årets sista Ängsbladet. I den finns en liten tillbakablick från året som gått och lite mer om vad styrelsen har jobbat med under fjärde kvartalet. Läs den genom att logga in som medlem och välj sedan Internt - Ängsbladet - Ängsbladet kv 4 2019. /Styrelsen

Nu finns föreningens budget för 2020 att läsa för oss medlemmar. För att kunna läsa den, logga in och gå sedan till internt – medlemsnyheter. /Styrelsen

Föreningen har nu införskaffat två bra cykelpumpar. Dessa är utrustade med två olika munstycken samt tryckmätare. De finns i de två större cykelförråden. Använd gärna dessa och att de finns på sin plats för nästa person som vill pumpa sin cykel. /Styrelsen

Styrelsen har nu tagit beslut om budgeten för 2020. Vi kan meddela våra medlemmar att avgiften för 2020 blir oförändrad. Det gäller för lägenheter, garage och p-platser. /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection