Nyheter

Vi har tyvärr konstaterat att det finns en hel del metallföremål i boxen som är avsedd  för elektronikåtervinning i våra sophus. Där kastas stekpannor, metallställningar, gardinstänger mm. Här får endast föremål som innehåller elektronik kastas. Det kostar föreningen extra vid tömningarna om annat läggs där och därmed belastar föreningens ekonomi. Boende måste kasta metall själva vid återvinningsanläggningarna och inte låta föreningen betala för det.

Vi har konstaterat att dörrarna till cykelförråden vid sophusen är lite tröga samt att de är svåra att hålla upp vid in och utpassering. Därför kommer inom kort dörrstoppar att sättas upp på dörrarna så att det blir enklare med in och utpassering. Observera också att alltid stänga till dörren så att den går i lås.

/Styrelsen

Föreningen har nu installerat 25 platser för el-bilsladdning. Mer information om detta finns att läsa under rubriken Allmänt – Garage, p-platser och el-bilsladdning. Ytterligare information för föreningens medlemmar finns under Internt – El-bilsladdning där inloggning krävs. /Styrelsen

Fredagen den 13 november och måndagen den 16 november samt eventuellt också tisdagen den 17 november sker installationerna av el-bilsladdare. Detta innebär att en del bilar måste flyttas ut ur garagen under vissa tider och tillfälligt placeras på gästparkeringar samt eventuellt på vändplatsen. Berörda p-platser backar ut bilen en meter från motorvärmaruttaget. Vi hoppas detta ska kunna ske så smidigt som möjligt för alla. Särskild information lämnas direkt till berörda innehavare av garageplatser och parkeringsplatser. /Styrelsen

Med anledning av den senaste nyheten "Var uppmärksam" på vår hemsida vill vi göra ett förtydligande över den incident som har förekommit i föreningen. I korta ordalag kan det sägas att en boende, som arbetade hemma, uppmärksammade att någon tryckte ner handtaget på ytterdörren till lägenheten och sedan knackade på utan att ringa på klockan. Vid en kontroll i dörrens titthål såg den boende att det stod en främmande person utanför dörren och knackade då tillbaka på dörren. Genom denna enkla åtgärd avlägsnade sig främlingen snabbt. Ovanstående händelse lyfter behovet av att vi måste se till att entrédörren till huset alltid hålls låst samt att samma sak gäller lägenhetsdörren. Om ni upptäcker främmande personer i trapphuset som uppträder konstigt, eller hör mystiska ljud från trapphuset, kontakta någon i styrelsen och då i första hand föreningens ordförande.

/Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection