Nyheter

Våra brevlådor kommer att kompletteras med klaffar på Insidan så att höjden på öppningen minskar från nuvarande 3 cm till 1 cm. Ta del av hela medlemsinformationen i detta ämne genom att logga in på ditt medlemskonto. Gå sedan till rubriken Internt – Medlemsnyheter. /Styrelsen

Snart är det dags för årets föreningsstämma och alltså även dags att lämna in motioner. Stämman kommer att äga rum i Eriksskolans matsal onsdagen den 20 april kl. 18:00. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 12 mars för att vi ska hinna förbereda dem och få med dem i kallelsen. På stämman kan vi inte fatta beslut i ärenden som inte finns med i kallelsen. Motionerna kan lämnas i styrelsens blå brevlåda i hus 8 eller via kontaktformuläret på hemsidan. Mvh Styrelsen i BRF Rickomberga Äng  

Nyheter

No Internet Connection