Nyheter

Söndagen den 4/9 kl. 14:00 har föreningen extrastämma för att besluta om föreslagna ändringar i föreningens stadgar. Dessa föredrogs och beslutades på ordinarie stämman men måste även godkännas på denna extrastämma för att vinna laga kraft. Vi träffas vid vår grillplats mellan hus 4 och 6. Kallelse till stämman hittar du här: Kallelse årsmöte extra 160904 Förslaget till nya stadgar hittar du här: Nya stadgar Brf Rickomberga Äng 2016 Efter stämman grillar vi korv, pratar umgås. Vi hoppas givetvis på bra väder (styrelsen ordnar med tält vid regn). Välkomna den 4 september 14:00. 2016-08-24 Styrelsen för Rickomberga äng

Nu finns Ängsbladet, föreningens informationsblad om andra halvåret 2016 på hemsidan. Här finns information om händelser under året, planerade åtgärder, tips  m.m. Läs den under fliken ”Internt – Ängsbladet” (du måste logga in för att få tillgång till den fliken). Då vi tänker på miljön och vill att alla skaffar ett konto på hemsidan för att läsa den så lägger vi den inte i brevlådorna till er som registrerat er som medlemmar på hemsidan. Övriga får den i pappersformat som vanligt.

Nu har styrelsen skrivit avtal med Comhem om leverans till alla medlemmar av digitalt TV/bredband/telefoni. Inga kostnader tillkommer för oss medlemmar (kostnaden ingår i avgiften). TV med comhems basutbud inklusive TIVO digitalbox Bredband 100/10 Telefonabonnemang Comhem kunder behöver inte göra något övergången sker automatiskt. OBS! Ni som är bredbandskunder måste säga upp avtalet omgående för att slippa den kostnaden. Mer information om hur det kommer att gå till kommer i augusti.

Nu finns nya fina blomkrukor vid våra fyra portar. Det vore fint om vi tillsammans i föreningen tar ansvar för att blommorna mår bra och hjälps åt att vattna dem vid behov, så får vi fina blommor hela sommaren. /Styrelsen

Nu har alla fått ett antal luftfilter som ska bytas. Ovanför (nästan) vare radiator sitter en lucka, under luckan sitter ett luftfilter som ska bytas. Byte: 1.       Lyft av luckan och dra upp gamla filtret 2.       För ner det nya filtret med släta sitan inåt rummet (den med text) Gamla filtren återvinns som brännbart. /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection