Nyheter

Från fredagen den 30 september kommer nya portkoder att gälla i alla våra hus 2-8 (det är olika koder för varje hus). I veckan kommer alla att få en lapp i brevlådan med den nya koden. Var rädd om den och sprid den inte till obehöriga inklusive företag som lämnar ut reklam. /Styrelsen

På måndag den 12 september påbörjas arbetena med att sätta upp armaturer vid garagen och cykelförråden. Därmed är vår förhoppning att det ska bli ljust och fint även nu under den mörka årstiden. /Styrelsen  

Från den 1 oktober 2016 har föreningen tecknat avtal med Comhem om leverans av TV/bredband/telefoni för alla medlemmar. Grundutbudet är fritt och ingår i avgiften/hyran. Ta del av utförlig information om hur detta kommer att gå till genom att logga in, välj sedan Internt – Medlemsnyheter.

Söndagen den 4/9 kl. 14:00 har föreningen extrastämma för att besluta om föreslagna ändringar i föreningens stadgar. Dessa föredrogs och beslutades på ordinarie stämman men måste även godkännas på denna extrastämma för att vinna laga kraft. Vi träffas vid vår grillplats mellan hus 4 och 6. Kallelse till stämman hittar du här: Kallelse årsmöte extra 160904 Förslaget till nya stadgar hittar du här: Nya stadgar Brf Rickomberga Äng 2016 Efter stämman grillar vi korv, pratar umgås. Vi hoppas givetvis på bra väder (styrelsen ordnar med tält vid regn). Välkomna den 4 september 14:00. 2016-08-24 Styrelsen för Rickomberga äng

Nyheter

No Internet Connection