Nyheter

Som ni säkert sett så finns en lapp med uppmaning att inkomma med motioner till årets föreningsstämma som äger rum i Eriksskolans matsal onsdagen den 17 maj 18:30. Observera att motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 4:e mars för att vi ska hinna förbereda dem i kallelsen. Motionerna kan lämnas i styrelsens blå brevlåda i hus 8, eller via kontaktformuläret på hemsidan.  Med vänlig hälsning Styrelsen i Brf Rickomberga äng.

Vårt kvartalsvisa informationsblad Ängsbladet finns nu att läsa på vår hemsida. För att ta del av informationen så loggar in och väljer sedan Internt - Ängsbladet. /Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År

Nyheter

No Internet Connection