Nyheter

Det ska anläggas en ny busshållplats vid Rickombergavägen då linje 22 ska läggas ner i höst. På en fråga om tidplanen för att anlägga den har vi fått följande svar från UL: "Våra trafikplanerare meddelar att projektering och byggande av nya hållplatser för det nya stadslinjenätet har tagit längre tid än beräknat. Uppsala kommun som ska genomföra arbetet beräknar i dagsläget att den nya hållplatsen Rickombergavägen är klar tills tidtabellsskiftet 10 december." /Styrelsen

Föreningen avser att genomföra en stamspolning i samtliga våra fyra hus. För er som har stora problem med avrinning i kök eller badrum kan detta eventuellt också åtgärdas i samband med att vi genomför stamspolningen. Kontakta i så fall husansvarig: Hus 2: Peter Propst Hus 4: Roland Andersson Hus 6: Peter Propst Hus 8: Rolf Hellman /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection