Nyheter

I valberedningens uppdrag ingår att föreslå ledamöter och suppleanter till 2018 års styrelse så att den kan fyllas vid årsmötet den 16 maj 2018. (Kallelse till årsmötet skickas ut separat av styrelsen). Vi söker därför personer som är intresserade att vara med i styrelsen. Vi vill att styrelsen ska vara mångfasetterad och att så många kategorier (barnfamiljer, ensamstående, äldre etc) som möjligt är representerade. Vi söker därför inte en speciell sorts person utan vill att alla intresserade hör av sig. Arbetet i styrelsen är arvoderat genom att styrelsen får ett arvode av årsmötet att fördelas internt av styrelsen själv. Anmäl ditt intresse till valberedningen: Vi i valberedningen är: Peter Bleckert, Polhemsgatan 4, email , mobil 070-9860623 John Schannong, Polhemsgatan 6, email , mobil 073-6484349 Vänligen Peter och John

Nu är det dags att komma in med motioner till årsstämman som äger rum den 16 maj 2018 kl. 18:00. Observera att motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 22:e mars för att vi ska hinna förbereda dem i kallelsen. Motionerna kan skickas in via kontaktformuläret på hemsidan eller lämnas i styrelsens blå brevlåda i hus 8. Denna information finns också anslaget i trapphusen. /Styrelsen i Brf Rickomberga äng.

Föreningen har tecknat ett avtal med Upplands Boservice som blir vår nya ekonomiska förvaltare från den 1 april 2018. Det innebär att inbetalning av avgifterna för bostad, p-plats och garage från och med april (betalas i slutet av mars) ska betalas in till ett nytt postgironummer. Vilket postgironummer det gäller och hur det går till för att få autogiro eller e-faktura får alla medlemmar information om direkt från Upplands Boservice. Det kommer att finnas möjlighet att själv logga in på deras portal för att se vad som gäller för just ditt eget boende. /Styrelsen

Vi har tyvärr haft inbrott i ett garage där 8 st däck till ett värde av 30 000 SEK har stulits. Läs mer genom att logga in och gå in på Internt  - Medlemsnyheter. /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection