Nyheter

Föreningen ordnar ett informationstillfälle nu på onsdag den 9 maj kl. 17.30 utanför hus 8, där ni kan ställa frågor till oss i styrelsen, Relita och Fastighetstjänst. Grävningarna kommer att påverka terrasserna på markplan som behöver monteras ner och sedan återställas. Arbetena påbörjas under V20. (från 14 maj) Frågor som kommer att tas upp är bland annat:
  • Nedmontering och återmontering av uteplatser - vad innebär det och vem gör detta?
  • Vad ska vi göra av våra växter under tiden grävningarna pågår?
  • Hur lång tid pågår grävningarna?
  • Varför ska det behöva grävas och varför just nu när det blir sommar?
  • mm
/Styrelsen

Årsstämman startar 18:00. Platsen är Eriksskolans matsal i det gamla huset på Otto Myrbergs väg. Matsalen ligger i parken mitt emot de gula höghusen, ingång västra gaveln. Styrelsen ser gärna att respektive bostadsrättsinnehavare deltar i stämman och känner sitt ansvar för att föreningen ska kunna upprätthålla en trivsam boendemiljö och en god bostadsekonomi. Kompletta stämmohandlingar distribueras i början av maj. Enklare förtäring serveras efter stämman.

För att läsa kallelse, dagordning och inkomna motioner, logga in och välj Internt - medlemsnyheter.

/Styrelsen

De automatiska dörröppnarna fungerar enligt följande, kommer du utifrån, så slår du din dörrkod först, därefter trycker du på armbågskontakten. Dörren öppnas automatiskt. Kommer du inifrån så trycker du först på låsknappen och därefter på armbågskontakten. Dörren står öppen så länge du befinner dig i dörröppningens område, det finns en sensor som känner av om det är något hinder i vägen. Detta för att undvika klämolyckor. I hus 4 kommer installationen att dröja någon tid det är helt klart. . De automatiska dörröppnarna är tänkt att underlätta när man kommer med barnvagn, rollator, matkassar etc. Automatiken bör inte användas annat än vid liknande behov för att undvika onödigt slitage och elförbrukning. Beslutet att anskaffa denna automatik togs på föregående årsstämma föranledd av en motion. /Styrelsen

I valberedningens uppdrag ingår att föreslå ledamöter och suppleanter till 2018 års styrelse så att den kan fyllas vid årsmötet den 16 maj 2018. (Kallelse till årsmötet skickas ut separat av styrelsen). Vi söker därför personer som är intresserade att vara med i styrelsen. Vi vill att styrelsen ska vara mångfasetterad och att så många kategorier (barnfamiljer, ensamstående, äldre etc) som möjligt är representerade. Vi söker därför inte en speciell sorts person utan vill att alla intresserade hör av sig. Arbetet i styrelsen är arvoderat genom att styrelsen får ett arvode av årsmötet att fördelas internt av styrelsen själv. Anmäl ditt intresse till valberedningen: Vi i valberedningen är: Peter Bleckert, Polhemsgatan 4, email , mobil 070-9860623 John Schannong, Polhemsgatan 6, email , mobil 073-6484349 Vänligen Peter och John

Nyheter

No Internet Connection