Nyheter

Som medlem i en bostadsrättsförening har du skyldighet att vårda din lägenhet och då ingår även att ta bort snö från balkongen. En viktig anledning till att skotta bort snön är att den vid blidväder blir till vatten som kan rinna mot fasaden och orsaka fuktskador. Om en medlem själv inte klarar av att skotta måste han/hon be om hjälp av någon som kan göra det. För ytterst är ansvaret för balkongen ändå hyresgästens eget. Om din balkong ligger högt upp och du slänger ut snön från balkongen måste du se till att ingen nedanför riskerar att bli skadad. Du kanske kan be om hjälp av någon granne som kan hålla koll så att ingen kommer till skada. /Styrelsen

Information från styrelsen om vad som hänt under fjärde kvartalet 2018 finns nu att läsa på hemsidan. Observera att här också finns viktig information om 2019 års budget som styrelsen beslutat om. Logga som vanligt in som medlem och välj Internt – Ängsbladet – Ängsbladet 2018 kv 4 /Styrelsen

Nu är våra Trivsel och ordningsregler uppdaterade till 2019 års version. Läs gärna igenom dessa. I denna version har det tillkommit en del som är bra att läsa om, bland annat regler för uteplatser samt aktuella saker som var gamla julgranar kan läggas. Logga in och klicka på Internt - Trivsel och ordningsregler. /Styrelsen

Vattenfall ska utföra ett större arbete med att lägga om en fjärrvärmeledning, som flyttas p g a JM:s bygge vid Otto Myrbergs väg/Hildur Ottelinsgatan. Ny ledning ska läggas i Hildur Ottelinsgatan och längs gångvägen som går mot korsningen Luthagsesplanaden/Hildur Ottelinsgatan. Följande gäller:
  • Avstängning av Hildur Ottelinsgatan är utförd och är nu bara öppen för gång- och cykeltrafik på ena sidan.
  • Grävningsarbetet påbörjas efter helgen och börjar längst upp mot Otto Myrbergs väg och fortsätter fram till Luthagsesplanaden.
  • I slutet av nästa vecka stängs gångvägen, eftersom hela bredden behövs för att komma åt ledningen. Man måste under avstängningen gå eller cykla längs Gösta Wahlströms väg ut mot Otto Myrbergs väg.
  • Avstängningen går fram emot p-plats nr 1 som tillhör Rickomberga Tull
  • Ledningen går även under gatan utanför Rickomberga Tull men den berörs inte, utan biltrafiken ska kunna gå obehindrat hela vägen från kommunens vändplan ner och runt svängen mot garagen, men mindre störningar kan förekomma.
Arbetet kommer att ta flera veckor. Detta är väl bara en föraning om allt som kommer att hända runt omkring området i samband med nybyggnationerna. /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection