Nyheter

Välkommen till extrastämman 2019-06-10 som startar 18:30. Platsen är Stabby Prästgård. Styrelsen ser gärna att respektive bostadsrättshavare deltar i extrastämman där vi endast har en beslutspunkt på dagordningen. Vi ska i en andra läsning besluta om nya stadgar, som stämman tog beslut om i en första läsning på den ordinarie stämman 2019-05-16. För att läsa de gamla och nya stadgarna, logga in och välj Internt – medlemsnyheter. /Styrelsen

Vi har fått följande information från JM Mattsson om nybygget: Från och med måndag den 6/5-19 så kommer vi att påbörja våra sprängarbeten på RICKOMBERGA 21:3. Arbetet kommer att pågå i ca 2 månader dagtid mellan 07.00 - 19.00. Vi kommer under kortare perioder behöva stänga av Hildur Ottelinsgatan, Otto Myrbergs väg och Gösta Wahlströms väg. Det kommer ske med hjälp av flaggvakter. VIKTIGT FÖR BOENDE NÄRA BYGGET! För att detta arbete ska bli så säkert som möjligt så ber vi er som bor intill vårat bygge att vara lite extra uppmärksamma dessa veckor.
  • Se till att följa flaggvakternas instruktioner (även fotgängare).
  • Precis innan sprängning så kommer det att tuta upprepade gånger. Gå då undan från fönsterna (om du har fönster mot bygget) och avvakta med att gå ut från trapphusen När faran är över kommer det höras en lång signal.
  • Vi rekommenderar att ni stänger fönsterna under sprängning för att undvika damm.
/Styrelsen

Välkommen till årsstämman som startar 18:00. Platsen är Stabby Prästgård. Styrelsen ser gärna att respektive bostadsrättshavare deltar i stämman och känner sitt ansvar för att föreningen ska kunna upprätthålla en trivsam boendemiljö och en god bostadsekonomi. För att läsa kompletta möteshandlingar inklusive kallelse, dagordning, inkomna motioner, årsredovisning m.m. logga in och välj Internt – medlemsnyheter. Enklare förtäring serveras efter stämman. /Styrelsen

Här kommer ny information från styrelsen om vad som hänt och under första kvartalet 2019 och lite om vad som kommer att hända i vår. I denna utgåva finns också lite historik och bilder om hur området såg ut 1961 jämfört med 2014. Läs den på hemsidan genom att logga in som medlem och välj Internt – Ängsbladet – Ängsbladet 2019 kv 1 /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection