Nyheter

Vi har fått följande information från JM Mattsson om nybygget: Från och med måndag den 6/5-19 så kommer vi att påbörja våra sprängarbeten på RICKOMBERGA 21:3. Arbetet kommer att pågå i ca 2 månader dagtid mellan 07.00 - 19.00. Vi kommer under kortare perioder behöva stänga av Hildur Ottelinsgatan, Otto Myrbergs väg och Gösta Wahlströms väg. Det kommer ske med hjälp av flaggvakter. VIKTIGT FÖR BOENDE NÄRA BYGGET! För att detta arbete ska bli så säkert som möjligt så ber vi er som bor intill vårat bygge att vara lite extra uppmärksamma dessa veckor.
  • Se till att följa flaggvakternas instruktioner (även fotgängare).
  • Precis innan sprängning så kommer det att tuta upprepade gånger. Gå då undan från fönsterna (om du har fönster mot bygget) och avvakta med att gå ut från trapphusen När faran är över kommer det höras en lång signal.
  • Vi rekommenderar att ni stänger fönsterna under sprängning för att undvika damm.
/Styrelsen

Välkommen till årsstämman som startar 18:00. Platsen är Stabby Prästgård. Styrelsen ser gärna att respektive bostadsrättshavare deltar i stämman och känner sitt ansvar för att föreningen ska kunna upprätthålla en trivsam boendemiljö och en god bostadsekonomi. För att läsa kompletta möteshandlingar inklusive kallelse, dagordning, inkomna motioner, årsredovisning m.m. logga in och välj Internt – medlemsnyheter. Enklare förtäring serveras efter stämman. /Styrelsen

Här kommer ny information från styrelsen om vad som hänt och under första kvartalet 2019 och lite om vad som kommer att hända i vår. I denna utgåva finns också lite historik och bilder om hur området såg ut 1961 jämfört med 2014. Läs den på hemsidan genom att logga in som medlem och välj Internt – Ängsbladet – Ängsbladet 2019 kv 1 /Styrelsen

Nu är det dags att komma in med motioner till årsstämman som äger rum den 16 maj 2019 kl. 18:00. Observera att motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 25:e mars 2019 för att vi ska hinna förbereda dem i kallelsen. Motionerna kan skickas in via kontaktformuläret på hemsidan eller lämnas i styrelsens blå brevlåda i hus 8. Denna information finns också anslaget i trapphusen. /Styrelsen i Brf Rickomberga äng.

Nyheter

No Internet Connection