Nyheter

Nu kan du ta del av Ängsbladet för andra kvartalet, den innefattar som vanligt information från styrelsen om vad som hänt och under andra kvartalet 2019. Den innehåller också lite om vad som kommer att hända i höst. Läs den på hemsidan genom att logga in som medlem och välj Internt – Ängsbladet – Ängsbladet 2019 kv 2 /Styrelsen

Styrelsen har beslutat om och publicerat två dokument som finns att läsa enligt nedan: Personuppgiftspolicy enligt GDPR: Finns att läsa om här: Logga in och välj: (Internt - Personuppgiftspolicy enligt GDPR där finns en länk till dokumentet) Styrelsekontakter: Information om hur vi vill att boenden kontaktar oss i styrelsen finns att läsa här: (Kontakter - underrubrik Styrelsekontakter). /Styrelsen

Efter beslut i styrelsen finns nu 10 bevakningskameror uppsatta riktade mot utsatta platser på föreningens tomt. På baksidan av garagelängorna finns 8 kameror (där klotter tyvärr regelbundet förekommer) samt 2 kameror riktade mot våra två sophus/cykelförråd där vi ett antal gånger haft skadegörelser och inbrott. På infarten till Polhemsgatan samt på motsvarande sida från hus 8 finns anslaget att området kameraövervakas. Vi hoppas nu att detta ska innebära mindre skadegörelse och åverkan och avskräcka vidare skadegörelse. För mer information om hur detta hanteras och fungerar – logga in och välj Internt - kamerabevakning /Styrelsen
No Internet Connection