Nyheter

Styrelsen har beslutat om och publicerat två dokument som finns att läsa enligt nedan: Personuppgiftspolicy enligt GDPR: Finns att läsa om här: Logga in och välj: (Internt - Personuppgiftspolicy enligt GDPR där finns en länk till dokumentet) Styrelsekontakter: Information om hur vi vill att boenden kontaktar oss i styrelsen finns att läsa här: (Kontakter - underrubrik Styrelsekontakter). /Styrelsen

Efter beslut i styrelsen finns nu 10 bevakningskameror uppsatta riktade mot utsatta platser på föreningens tomt. På baksidan av garagelängorna finns 8 kameror (där klotter tyvärr regelbundet förekommer) samt 2 kameror riktade mot våra två sophus/cykelförråd där vi ett antal gånger haft skadegörelser och inbrott. På infarten till Polhemsgatan samt på motsvarande sida från hus 8 finns anslaget att området kameraövervakas. Vi hoppas nu att detta ska innebära mindre skadegörelse och åverkan och avskräcka vidare skadegörelse. För mer information om hur detta hanteras och fungerar – logga in och välj Internt - kamerabevakning /Styrelsen

Välkommen till extrastämman 2019-06-10 som startar 18:30. Platsen är Stabby Prästgård. Styrelsen ser gärna att respektive bostadsrättshavare deltar i extrastämman där vi endast har en beslutspunkt på dagordningen. Vi ska i en andra läsning besluta om nya stadgar, som stämman tog beslut om i en första läsning på den ordinarie stämman 2019-05-16. För att läsa de gamla och nya stadgarna, logga in och välj Internt – medlemsnyheter. /Styrelsen
No Internet Connection