Nyheter

Tryckstegringspumpen för vårt vatten kommer att stängas av under perioden fredag 6/3 kl. 18.00 till lördag 7/3 kl. 9.00 med anledning av mätarbeten. Konsekvensen av detta är att vattentrycket kommer att minska under den angivna perioden. /Styrelsen

Alla medlemmar i vår förening har idag ett digitalt TV-utbud från Comhem som ingår i avgiften. Idag finns även ett analogt TV-utbudet från Comhem. Detta försvinner den 26 maj men ersätts med digitala sändningar. Läs mer på Comhems hemsida om vad som kommer att hända och hur du även fortsatt kan få tillgång till det nuvarande analoga utbudet digitalt genom att klicka på länken nedan från Comhem: https://www.comhem.se/fastighetsagare/text-till-boende /Styrelsen

Efter 10 år med Uppsala Fastighetstjänst har föreningen nyligen tecknat avtal med Upplands Boservice om teknisk förvaltning. Läs mer om detta genom att logga in och klicka på  Internt – Medlemsnyheter. /Styrelsen

Enligt de nya stadgarna som beslutades förra året, ska motioner inkomma till styrelsen senast den 31 januari. Om du har förslag till förändringar eller förbättringar som årsstämman ska ta beslut om - skriv kort ditt förslag med en motivation. Motioner kan skickas in via kontaktformuläret på hemsidan, lämnas i styrelsens blå brevlåda i hus 8 eller lämnas direkt till någon styrelseledamot. Denna information finns också anslaget i trapphusen. Årsstämman äger rum i Stabby prästgård den 13 maj 2020. Separat kallelse till stämman kommer senare. Hur man skriver en motion: 1) Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till. 2) Motionen måste vara ”undertecknad” av motionären och lämnas skriftligt på papper eller via hemsidans formulär till styrelsen. 3) Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid (senast 31 januari) för att kunna behandlas under årsstämman. /Styrelsen i Brf Rickomberga äng.

Här kommer nu årets sista Ängsbladet. I den finns en liten tillbakablick från året som gått och lite mer om vad styrelsen har jobbat med under fjärde kvartalet. Läs den genom att logga in som medlem och välj sedan Internt - Ängsbladet - Ängsbladet kv 4 2019. /Styrelsen
No Internet Connection