Nyheter

OBS! Detta är ett initiativ från Eleanor Cohghill i hus 2 för boenden i BRF Rickomberga äng: Jag erbjuder mig att hjälpa till med inköp av mat och hämta medicin* som är över 70 år gamla eller tillhör en riskgrupp. Det går bra att maila en inköpslista, eller ringa mig. Var väldigt tydlig med att ange vad ni behöver, eftersom svenska inte är mitt modersmål och jag känner inte till alla svenska varor eller varumärken. Jag behöver även ditt telefonnummer för eventuella frågor. Mitt förslag är att jag lämnar varorna utanför din dörr och lämna kvittot i postfacket eller skicka en bild av det till din mobil. Betalning för varorna kan ske med Swich eller via banköverföring. Bankkontonummer lämnas tillsammans med kvittot i postfacket. E-post:  Mobiltelefon: 0732 426772 *) Om du har dina recept sparade elektroniskt ska personen du skickar kunna legitimera sig själv samt ha med din legitimation. Det är även bra om ombudet vet namnet på de läkemedel som ska hämtas ut så att det inte blir några missförstånd. Du kan givetvis alltid kontakta någon annan i styrelsen även i detta ärende /Styrelsen

Tryckstegringspumpen för vårt vatten kommer att stängas av under perioden fredag 6/3 kl. 18.00 till lördag 7/3 kl. 9.00 med anledning av mätarbeten. Konsekvensen av detta är att vattentrycket kommer att minska under den angivna perioden. /Styrelsen

Alla medlemmar i vår förening har idag ett digitalt TV-utbud från Comhem som ingår i avgiften. Idag finns även ett analogt TV-utbudet från Comhem. Detta försvinner den 26 maj men ersätts med digitala sändningar. Läs mer på Comhems hemsida om vad som kommer att hända och hur du även fortsatt kan få tillgång till det nuvarande analoga utbudet digitalt genom att klicka på länken nedan från Comhem: https://www.comhem.se/fastighetsagare/text-till-boende /Styrelsen

Efter 10 år med Uppsala Fastighetstjänst har föreningen nyligen tecknat avtal med Upplands Boservice om teknisk förvaltning. Läs mer om detta genom att logga in och klicka på  Internt – Medlemsnyheter. /Styrelsen

Enligt de nya stadgarna som beslutades förra året, ska motioner inkomma till styrelsen senast den 31 januari. Om du har förslag till förändringar eller förbättringar som årsstämman ska ta beslut om - skriv kort ditt förslag med en motivation. Motioner kan skickas in via kontaktformuläret på hemsidan, lämnas i styrelsens blå brevlåda i hus 8 eller lämnas direkt till någon styrelseledamot. Denna information finns också anslaget i trapphusen. Årsstämman äger rum i Stabby prästgård den 13 maj 2020. Separat kallelse till stämman kommer senare. Hur man skriver en motion: 1) Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till. 2) Motionen måste vara ”undertecknad” av motionären och lämnas skriftligt på papper eller via hemsidans formulär till styrelsen. 3) Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid (senast 31 januari) för att kunna behandlas under årsstämman. /Styrelsen i Brf Rickomberga äng.
No Internet Connection