Nyheter

Föreningen har nu två lediga p-platser och tre garage att hyra ut. Anmälan om intresse görs till föreningens ansvarige för detta, Mia Torstensson. Det kan göras på telefon  0707 565113 eller via-post:   /Styrelsen

Ny provisorisk avloppspump för samfälligheten kommer att installeras vid nybygget mot Hildur Ottelinsgatan med anledning av att den behöver bytas. Den 4 maj etableras den nya pumpen i kurvan vid gångvägen mot trafikljusen. Redan nu är det trångt att passera hörnet ner mot trafikljusen. Arbetet med pumpen beräknas pågå under tiden 4-15 maj. Funktionerna för vatten och avlopp beräknas fungera som vanligt. /Styrelsen

Hej, nyckelknippa funnen i låset på soprumsdörren mellan hus 2 och 4. Logga in som medlem på Internt - Medlemsnyheter och läs mer om var den kan hämtas. /Roland Andersson

Det har hänt en hel del under årets första månader, i Sverige och i hela världen men även i vår förening. Nu finns första kvartalets Ängsbladet att läsa. Här finns information om vad som hänt och vad som är på gång i vår förening. Läs den genom att logga in som medlem och välj sedan Internt – Ängsbladet – Ängsbladet 2020 kv 1 /Styrelsen
No Internet Connection