Nyheter

Tiden är kommen för årets rengöring av våra garage. Precis som förra året har vi valt att göra detta själva, då det inte kostar mer än vår egen tid plus att den allmänna uppfattningen förra året var att vi hade väldigt kul tillsammans. Du som har en garageplats - läs vidare om när och hur genom att logga in och klicka på Internt – medlemsnyheter. /Styrelsen

Comhem flyttat digitaliseringen av TV till hösten Comhem meddelade tidigare att deras analoga sändningar skulle upphöra den 26 maj, Det är nu på grund av Coronapandemin framflyttat till den 8 september 2020. Läs mer på Comhems hemsida här: https://www.comhem.se/fastighetsagare/text-till-boende Dörrstoppar i soprummen - funktion De dörrstoppar som tidigare funnits mot marken för att ställa upp dörrarna i soprummen är borttagna. Nu fungerar dörröppnarna som sitter högst upp på dörren så här: Öppna dörren helt och den fastnar i uppställt läge. När man sen går, dra bara igen den. Använd papperspåsarna för matavfall Den 2 december 2019 informerade vi om att det nu finns papperspåsar och kärl till dessa i soprummen som ska användas för matavfall. Vi kan se att inte alla gör det idag och uppmanar nu alla att göra det. Mer information finns att läsa på Uppsala Vattens hemsida: https://www.uppsalavatten.se/hushall/avfall-och-atervinning/papperspasar-for-matavfall/ /Styrelsen

Föreningen har nu två lediga p-platser och tre garage att hyra ut. Anmälan om intresse görs till föreningens ansvarige för detta, Mia Torstensson. Det kan göras på telefon  0707 565113 eller via-post:   /Styrelsen

Ny provisorisk avloppspump för samfälligheten kommer att installeras vid nybygget mot Hildur Ottelinsgatan med anledning av att den behöver bytas. Den 4 maj etableras den nya pumpen i kurvan vid gångvägen mot trafikljusen. Redan nu är det trångt att passera hörnet ner mot trafikljusen. Arbetet med pumpen beräknas pågå under tiden 4-15 maj. Funktionerna för vatten och avlopp beräknas fungera som vanligt. /Styrelsen
No Internet Connection