Nyheter

Nu finns årsmötesprotokollet samt röstlängden från årsmötet den 10 juni att läsa. Här finns också årsredovisningen för 2019 att ta del av. Dessa dokument finns under: Allmänt/årsredovisningar/årsmötesprotokoll /Styrelsen

OBS! på grund av stor risk för regn på måndag så har vi i samråd med firman som ska måla linjerna runt våra P-platser flyttat målningsarbetena till måndagen den 6 juli. Som vi tidigare meddelat gäller det ALLA P-platser inklusive gästparkeringarna. Som tidigare aviserat ordnar vi med markerade tillfälliga P-platser på gräsmattorna under dagen. /Styrelsen

Vi målar om linjerna som markerar parkeringsplatserna den 29 juni. Då arbetet påbörjas tidigt måste ALLA parkeringsplatser vara tomma senast kvällen innan (den 28 juni) det gäller även gästparkeringarna. Vi ordnar med tillfälliga parkeringar på gräsmattorna som vi dagen innan markerar upp med avspärrningsband. OM någon har förhinder att flytta sin bil, kontakta då i god tid innan ordföranden Peter Propst som åtar sig att flytta bilen (viktigt att lämna bilnyckeln till Peter senast den 28 juni). /Styrelsen

På årsstämman den 10 juni tog stämman beslut om nya styrelsemedlemmar för 2020. Under fliken Allmänt - Styrelsen kan du se vilka som valdes och vilka områden som var och en ansvarar för. /Styrelsen

Det har tyvärr blivit fel i informationen på hemsidan för datumet för byte av portkoder. Portkoderna kommer att bytas den 18 JUNI och inget annat datum (som också står på lappen för nya koderna som alla fått i sin brevlåda). Ber om ursäkt för den felaktiga datumet i den tidigare nyheten. /Styrelsen
No Internet Connection