Nyheter

Föreningen har nu installerat 25 platser för el-bilsladdning. Mer information om detta finns att läsa under rubriken Allmänt – Garage, p-platser och el-bilsladdning. Ytterligare information för föreningens medlemmar finns under Internt – El-bilsladdning där inloggning krävs. /Styrelsen

I samband med att JM vid nybygget ska ansluta dagvattenledningar till det kommunala nätet, stängs tillfälligt gång- och cykelvägen av mellan Gösta Wahlströms väg och Hildur Otterlinsgatan. Detta sker i början av vecka 48. Läs mer genom att klicka på länken där också en ritning finns: Information ombyggnad JM 2020-11-16 /Styrelsen  

Fredagen den 13 november och måndagen den 16 november samt eventuellt också tisdagen den 17 november sker installationerna av el-bilsladdare. Detta innebär att en del bilar måste flyttas ut ur garagen under vissa tider och tillfälligt placeras på gästparkeringar samt eventuellt på vändplatsen. Berörda p-platser backar ut bilen en meter från motorvärmaruttaget. Vi hoppas detta ska kunna ske så smidigt som möjligt för alla. Särskild information lämnas direkt till berörda innehavare av garageplatser och parkeringsplatser. /Styrelsen

Med anledning av den senaste nyheten "Var uppmärksam" på vår hemsida vill vi göra ett förtydligande över den incident som har förekommit i föreningen. I korta ordalag kan det sägas att en boende, som arbetade hemma, uppmärksammade att någon tryckte ner handtaget på ytterdörren till lägenheten och sedan knackade på utan att ringa på klockan. Vid en kontroll i dörrens titthål såg den boende att det stod en främmande person utanför dörren och knackade då tillbaka på dörren. Genom denna enkla åtgärd avlägsnade sig främlingen snabbt. Ovanstående händelse lyfter behovet av att vi måste se till att entrédörren till huset alltid hålls låst samt att samma sak gäller lägenhetsdörren. Om ni upptäcker främmande personer i trapphuset som uppträder konstigt, eller hör mystiska ljud från trapphuset, kontakta någon i styrelsen och då i första hand föreningens ordförande.

/Styrelsen

På grund av en incident i veckan så uppmanas alla att vara extra noga med att stänga porten efter er så att inga obehöriga tar sig in i trapphusen. Var också noga med att inte lämna ut portkoden till andra personer än de som ni känner och litar på. /Styrelsen
No Internet Connection