Nyheter

Nu finns föreningens budget för 2021 att läsa för oss medlemmar. För att kunna läsa den, logga in och gå sedan till internt – medlemsnyheter. /Styrelsen

Nu finns en uppdaterad version (2021) av våra Trivsel-och ordningsregler på hemsidan under Internt – Trivsel och ordningsregler (inloggning krävs). Här finns några uppdateringar om säkerhet, brandsäkerhet, fett i avlopp samt några mindre ändringar/justeringar. Läs gärna igenom den nya versionen för att uppdatera dig om vad som gäller så att vi även fortsättningsvis ska trivas tillsammans i vår fina förening. /Styrelsen

Nu finns nu årets sista Ängsblad att läsa. I den finns en liten tillbakablick från året som gått och lite mer om vad styrelsen har jobbat med under fjärde kvartalet. Läs den genom att logga in som medlem och välj sedan Internt – Ängsbladet – Ängsbladet kv 4 2020. /Styrelsen

Styrelsen har nu tagit beslut om budgeten för 2021. Vi kan meddela våra medlemmar att avgiften för 2021 blir oförändrad. Det gäller för lägenheter, garage och p-platser. Undantag är det tillfälliga påslaget för 2-4 kvartalet för er som får dammlisterna utbytta enligt tidigare överenskommelse. /Styrelsen

Byggföretaget Veidekke håller på att uppföra 3 st flerbostadshus vid Otto Myrbergs väg. De har tvingats stänga ner parkeringsplatserna som finns där idag för att möjliggöra byggnationerna. De boende som utnyttjat dessa p-platser erbjuds därför tillfälligt att stå på den parkeringsplats som nu anläggs vid Rickombergavägen. Kommunen har givit ett tidsbegränsat bygglov för detta t o m 2022-03-31 /Styrelsen      
No Internet Connection