Nyheter

Styrelsen har beslutat att anskaffa en ny lekstuga. Därför är nu den gamla lekstugan till salu genom anbudsförfarande för medlemmar i BRF Rickomberga Äng. Läs mer om hur och när genom att logga in och gå till Internt - Medlemsnyheter.

/Styrelsen

På grund av den ansträngda situationen med stor spridning av Covid 19 och regionens uppmaning till "personlig lockdown" så flyttar vi fram vårens trivseldag. Vi återkommer med nytt datum.

I valberedningens uppdrag ingår att föreslå ledamöter till 2021-2022 års styrelse. Dessa ska sedan väljas vid vårens årsmöte. Kallelse till årsmötet kommer att skickas ut separat av styrelsen. Årets styrelse har haft fem ordinarie ledamöter och en suppleant. Valberedningen har undersökt intresset och fyra i den nuvarande styrelsen vill fortsätta även nästa år. (Rolf och Bengt är redan valda tom 2022, och Peter och Roland ställer upp för omval).
Vi i valberedningen söker nu därför några nya kandidater och alla intresserade är välkomna att höra av sig till oss. Vi försöker få en balanserad styrelse där så många olika kategorier och yrkeserfarenheter som möjligt representeras.
Så om du du är intresserad så hör av dig till oss i valberedningen.

Valberedningen
Peter Bleckert. e-epost  eller tel. 070-986 06 23
Margaretha Lindahl, e-post  eller tel. 073-578 95 77

Nu  kan du läsa om hur arbetet med byte av dammtätlister fortgår. Arbetet har redan påbörjats i hus 2 för att testa tidsåtgången m.m. Logga in och gå till Internt - Medlemsnyheter och läs mer där. /Styrelsen

Nu är det snart dags att få dammtätlisterna bytta (för er som beställt detta). Arbetet kommer att påbörjas i Hus 2 den 22 februari. För att läsa om detta, tidplan m.m. logga in och gå till Internt - Medlemsnyheter. /Styrelsen

No Internet Connection