Nyheter

Ordinarie ledamöter: Peter Propst, Ordförande Åke Björk, vice ordförande Bengt Dahlberg, kassör Wivi-Ann Vaz, sekreterare Roland Andersson, ledamot Suppleanter Sara Ahlgren Heidi Gjörtz Håkan Johansson Inom kort (när protokollet är justerat) kommer även uppdatering av styrelsemedlemmarnas namn, med foton och ansvarsområden, att uppdateras på hemsidan samt i trapphusen.

Till alla medlemmar i BRF Rickomberga äng! Som ni säkert sett finns kallelsen till årets föreningsstämma uppsatt i trapphusen. Observera att tiden är 18:00 och inget annat. Platsen är Eriksskolans matsal i det gamla huset på Otto Myrbergs väg. Den ligger i parken mitt emot de gula höghusen, ingång vid västra gaveln. Enklare buffé serveras efter det att årsstämman avslutats. VÄLKOMNA! /Styrelsen

Hej alla medlemmar i BRF Rickomberga äng! Här kommer viktig information om hur vi skyddar oss från brand och hur vi agerar OM det skulle hända. Det finns nu brandsläckare på bottenplanet i varje trapphus. Informationen om bandsäkerhet som finns på en tavla invid informationstavlan är utbytt till en ny. Läs den gärna här också genom att klicka på länken: Trapphusanslag skydda dig och dina grannar mot brand

Torsdagen den 23 april kl. 18:30 kommer föreningen att ha årets föreningsstämma i Eriksskolans matsal. Du som är medlem i föreningen, boka av kvällen och kom till stämman, lyssna och gör din röst hörd. Föreningen bjuder på en enklare buffé efter mötet. Motioner till stämman ska ha inkommit före den 6 april. Motioner är viktiga om du har något att föreslå föreningen. På stämman kan vi inte fatta beslut i ärenden som inte funnits med i kallelsen. Motionerna lämnas i styrelsens blå brevlåda i hus 8 (portkod 3831) eller genom att skicka ett mail från hemsidan via formuläret kontakt. Separat kallelse till föreningsstämman kommer senare. /Styrelsen

Hej, tisdagen den 20 januari kommer vi att börja med genomgång och injustering av ventilationssystemet. Vi kommer att ringa på och hoppas att några lägenhetsinnehavare är hemma, så att vi kan komma in och göra stickprovsmätningar i kök och bad/duschrum på ventilationssystemet. Arbetet kommer att utföras av Thorselius Ventilations AB Kontaktperson från styrelsen är Bruno Eriksson, telefon 072 7121050 som också kommer att vara med vid arbetet. Lappar kommer även att sättas upp vid entréerna. /Styrelsen
No Internet Connection