Nyheter

Nu finns under fliken Internt ett menyval - Medlemsnyheter - där vi publicerar den information som bara medlemmar i föreningen ska få tillgång till, För att få tillgång till informationen så måste du logga in som medlem. Idag är årsmötesprotokollet inlagt och kan läsas - men bara där och av oss medlemmar.

Ordinarie ledamöter: Peter Propst, Ordförande Åke Björk, vice ordförande Bengt Dahlberg, kassör Wivi-Ann Vaz, sekreterare Roland Andersson, ledamot Suppleanter Sara Ahlgren Heidi Gjörtz Håkan Johansson Inom kort (när protokollet är justerat) kommer även uppdatering av styrelsemedlemmarnas namn, med foton och ansvarsområden, att uppdateras på hemsidan samt i trapphusen.

Till alla medlemmar i BRF Rickomberga äng! Som ni säkert sett finns kallelsen till årets föreningsstämma uppsatt i trapphusen. Observera att tiden är 18:00 och inget annat. Platsen är Eriksskolans matsal i det gamla huset på Otto Myrbergs väg. Den ligger i parken mitt emot de gula höghusen, ingång vid västra gaveln. Enklare buffé serveras efter det att årsstämman avslutats. VÄLKOMNA! /Styrelsen

Hej alla medlemmar i BRF Rickomberga äng! Här kommer viktig information om hur vi skyddar oss från brand och hur vi agerar OM det skulle hända. Det finns nu brandsläckare på bottenplanet i varje trapphus. Informationen om bandsäkerhet som finns på en tavla invid informationstavlan är utbytt till en ny. Läs den gärna här också genom att klicka på länken: Trapphusanslag skydda dig och dina grannar mot brand
No Internet Connection