Nyheter

Redan nästa vecka kommer målarna börja med att tvätta fasader, garageportar och byta ut defekta brädor. Målningsarbetet kommer sedan att starta måndagen den 16 maj. Arbetet kommer att utföras parallellt med Rickomberga Äng och övriga bostadsrättsföreningar i samfälligheten och målarna kommer att alternera mellan föreningarna. Enligt överenskommelse får målarna möjlighet att utnyttja städarnas källarrum i hus 8. Vi får nu alla ha förståelse för att det kommer att bli eventuella olägenheter under den tid som måleriarbetena kommer att genomföras. /Roland gm Styrelsen

Till alla medlemmar i BRF Rickomberga äng! Som ni säkert sett finns kallelsen till årets föreningsstämma uppsatt i trapphusen. Vi startar stämman 18:00. Platsen är som tidigare Eriksskolans matsal i det gamla huset på Otto Myrbergs väg. Den ligger i parken mitt emot de gula höghusen, ingång vid västra gaveln. Enklare förtäring serveras efter stämman. VÄLKOMNA

Nu finns Ängsbladet, föreningens informationsblad om första halvåret 2016 på hemsidan. Här finns information om händelser under året, planerade åtgärder, tips  m.m. Läs den under fliken ”Internt – Ängsbladet” (du måste logga in för att få tillgång till den fliken). Då vi tänker på miljön och vill att alla skaffar ett konto på hemsidan för att läsa den så lägger vi den inte i brevlådorna till er som registrerat er som medlemmar på hemsidan. Övriga får den i pappersformat som vanligt. Här spar vi en hel del papper bara på detta utskick.
No Internet Connection