Nyheter

Som ni säkert sett så finns en lapp med uppmaning att inkomma med motioner till årets föreningsstämma som äger rum i Eriksskolans matsal onsdagen den 17 maj 18:30. Observera att motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 4:e mars för att vi ska hinna förbereda dem i kallelsen. Motionerna kan lämnas i styrelsens blå brevlåda i hus 8, eller via kontaktformuläret på hemsidan.  Med vänlig hälsning Styrelsen i Brf Rickomberga äng.

Vårt kvartalsvisa informationsblad Ängsbladet finns nu att läsa på vår hemsida. För att ta del av informationen så loggar in och väljer sedan Internt - Ängsbladet. /Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År

Viktigt att du ändar bankgiro så att inbetalningarna går till rätt bankgiro. Logga in på ditt medlemskonto för att ta del av detaljerna och läs mer om vad du behöver göra under INTERNT MEDLEMSNYHETER. /Styrelsen
No Internet Connection