Nyheter

Vårt kvartalsvisa informationsblad Ängsbladet finns nu att läsa på vår hemsida. För att ta del av informationen så loggar in och väljer sedan Internt - Ängsbladet. /Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År

Viktigt att du ändar bankgiro så att inbetalningarna går till rätt bankgiro. Logga in på ditt medlemskonto för att ta del av detaljerna och läs mer om vad du behöver göra under INTERNT MEDLEMSNYHETER. /Styrelsen

Nu finns Ängsbladet, föreningens informationsblad om tredje kvartalet 2016 på hemsidan. Här finns information om händelser under kvartalet, planerade åtgärder, tips  m.m. Läs den under fliken ”Internt – Ängsbladet” (du måste logga in för att få tillgång till den fliken). Då vi tänker på miljön och vill att alla skaffar ett konto på hemsidan för att läsa den så lägger vi den inte i brevlådorna till er som registrerat er som medlemmar på hemsidan. Övriga får den i pappersformat som vanligt.
No Internet Connection