Nyheter

Nu finns första kvartalets informationsblad för 2017 - Ängsbladet - att läsa på vår hemsida. För att ta del av informationen så loggar du in och väljer sedan Internt – Ängsbladet. och klickar på länken. /Styrelsen

Inom kort kommer alla att få ett antal luftfilter som ska bytas. Ovanför (nästan) varje radiator sitter en lucka och under den sitter ett luftfilter som ska bytas. Byter gör du enkelt själv så här: 1. Lyft upp luckan och dra upp det gamla filtret. 2. Sätt in det nya filtret på plats enligt anvisningen som finns på filtret. Gamla filtren återvinns som brännbart. /Styrelsen  

Nu finns en uppdatering av våra trivsel-och ordningsregler på vår hemsida. För att läsa dem, logga in och klicka på Internt – Trivsel-och ordningsregler. /Styrelsen

Som ni säkert sett så finns en lapp med uppmaning att inkomma med motioner till årets föreningsstämma som äger rum i Eriksskolans matsal onsdagen den 17 maj 18:30. Observera att motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 4:e mars för att vi ska hinna förbereda dem i kallelsen. Motionerna kan lämnas i styrelsens blå brevlåda i hus 8, eller via kontaktformuläret på hemsidan.  Med vänlig hälsning Styrelsen i Brf Rickomberga äng.
No Internet Connection