Nyheter

Styrelsen har efter att ha fått förslag från en boende beslutat om att dela ut Trivsel-och ordningsreglerna i pappersform (samma som även finns på hemsidan). Orsaken är att de ska uppmärksammas och sedan sättas in i Bopärmen. De delas ut idag den 1 maj i alla brevlådor. /Styrelsen

Kallelsen kallelse-arsstamma-2017-05-17 är även uppsatt i trapphusen i alla våra fyra hus. Stämman startar 18:00. Platsen är Eriksskolans matsal i det gamla huset på Otto Myrbergs väg. Matsalen ligger i parken mitt emot de gula höghusen, ingång västra gaveln. Styrelsen ser gärna att respektive bostadsrättsinnehavare deltar i stämman och känner sitt ansvar för att föreningen ska kunna upprätthålla en trivsam boendemiljö och en god bostadsekonomi. Kompletta stämmohandlingar distribueras i början av maj. Enklare förtäring serveras efter stämman. /Styrelsen

Nu finns första kvartalets informationsblad för 2017 - Ängsbladet - att läsa på vår hemsida. För att ta del av informationen så loggar du in och väljer sedan Internt – Ängsbladet. och klickar på länken. /Styrelsen

Inom kort kommer alla att få ett antal luftfilter som ska bytas. Ovanför (nästan) varje radiator sitter en lucka och under den sitter ett luftfilter som ska bytas. Byter gör du enkelt själv så här: 1. Lyft upp luckan och dra upp det gamla filtret. 2. Sätt in det nya filtret på plats enligt anvisningen som finns på filtret. Gamla filtren återvinns som brännbart. /Styrelsen  

Nu finns en uppdatering av våra trivsel-och ordningsregler på vår hemsida. För att läsa dem, logga in och klicka på Internt – Trivsel-och ordningsregler. /Styrelsen
No Internet Connection