Nyheter

Efter en veckas "renovering/målning" så är nu vår lekstuga åter öppen igen för att användas av de yngre i vår förening. Välkomna! /Styrelsen

Föreningens kvartalsvisa informationsblad - Ängsbladet - finns nu att läsa på vår hemsida. För att ta del av informationen så loggar du in och väljer sedan Internt - Ängsbladet. /Styrelsen

Det ska anläggas en ny busshållplats vid Rickombergavägen då linje 22 ska läggas ner i höst. På en fråga om tidplanen för att anlägga den har vi fått följande svar från UL: "Våra trafikplanerare meddelar att projektering och byggande av nya hållplatser för det nya stadslinjenätet har tagit längre tid än beräknat. Uppsala kommun som ska genomföra arbetet beräknar i dagsläget att den nya hållplatsen Rickombergavägen är klar tills tidtabellsskiftet 10 december." /Styrelsen

Föreningen avser att genomföra en stamspolning i samtliga våra fyra hus. För er som har stora problem med avrinning i kök eller badrum kan detta eventuellt också åtgärdas i samband med att vi genomför stamspolningen. Kontakta i så fall husansvarig: Hus 2: Peter Propst Hus 4: Roland Andersson Hus 6: Peter Propst Hus 8: Rolf Hellman /Styrelsen
No Internet Connection