Nyheter

Projekt porttelefoner

Projektet för bytet av porttelefoner har tyvärr än en gång försenats beroende på leverantören. Ny beräknad tid för installation är tyvärr nu i slutet av kvartal 1 2022.

Projekt trappbelysning

Byte av trappbelysning till LED-lampor är beräknat att göras under januari månad 2022.

De nya avgiftsavierna för lägenheterna samt garageplats/p-plats har kommit från Upplands Boservice. Vi har fått en fråga om de förändrade avgifterna och här kommer förklaringen:
Vi informerade i Ängsbladet kv. 3, den 13 oktober 2021 om en avgiftshöjning med 4,5% från och med 1 januari 2022 som styrelsen beslutat om. Styrelsen tog dock sedan ett nytt beslut om avgiftshöjningen och sänkte den till 4,2%.
Förändringen i avgiften för lägenheterna har i vissa fall minskat då den tidsbegränsade höjningen efter bytet av fönsterlister upphör den 31/12 2021. För er som valde att inte få listerna bytta och inte haft den tillfälliga höjningen innebär det en höjning av avgiften på avin med 4,2 %. Hyran av garage och p-platser har höjts med 4,2 % för samtliga.

Den 13 december 2021 kommer en ny hemsida att lanseras för oss i BRF Rickomberga Äng med samma webbadress som dagens brfrickombergaang.se Den har uppdaterats med ett nytt utseende och med delvis nytt och uppdaterat innehåll.
Alla som har inloggning till nuvarande hemsida får ett mail-utskick från vår leverantör med nya inloggningsuppgifter till den nya/uppdaterade hemsidan.
Logga in med de nya inloggningsuppgifterna och ta del av det nya utseendet och den utökade informationen som vi hoppas blir bättre och enklare.
Observera att utan inloggning kommer man komma till hemsidan men med en reducerad information. För att ta del av all informationen som medlem i BRF Rickomberga Äng krävs inloggning med de nya inloggningsuppgifterna (samma som för dagens hemsida).

Om ni har frågor, synpunkter eller finner några konstigheter på den nya hemsidan, kontakta då Peter Propst eller Roland Andersson i styrelsen.

Alla i föreningen har fått ett utskick i brevlådan och det finns ett meddelande i trapphusen om den planerade cykelrensningen i våra cykelförråd samt i cykelställen ute. Observera att de röda band som vi markerat cyklarna med ska tas bort före den 1 januari 2022 annars flyttas de till ett garage för hantering som om cyklarna inte har någon ägare i föreningen.

Vi är många som stött på problem med att våra entrédörrar blivit svåra att öppna med användning av koder. Som vi tidigare har informerat om har styrelsen sedan tidig höst påbörjat en upphandling av nya porttelefoner.
Tyvärr har upphandlingen av olika skäl blivit försenad, men vi jobbar intensivt med att få en ny lösning på plats så snart som möjligt. 
Om det är problem med knappkoden så rekommenderar vi att använda nyckel för att komma in i trapphuset. Se bara till att inte öppna dörren genom att dra upp den med nyckeln utan använd handtaget, detta sliter på låset.

För att leverantörer av helgtidningar, paket, post mm ska komma in, kommer vi att lösa det på annat sätt med dem.

No Internet Connection