Nyheter

Nu finns föreningens budget för 2023 att läsa för oss medlemmar.

För att kunna läsa den, logga in och gå sedan till Mitt boende – Föreningen - medlemsnyheter.

/Styrelsen

Nu finns protokollet från den extra föreningsstämman 2022-12-14 om införande av IMD att att läsa.

Finns under Föreningen - Årsredovisningar.

Ny styrelse för 2022 valdes på årsstämman den 13 juni. Vi hälsar nya styrelsemedlemmen Marcus Benker välkommen. Kontaktuppgifter för nya styrelsen finns uppdaterad på hemsidan, du når den genom att välja: Kontakt – Styrelsen och sedan klicka på länken ”styrelsemedlemmar 2022”.
Styrelseinformationen är även uppdaterad i trapphusen.

No Internet Connection