Nyheter

Komplettering protokoll från extra föreningsstämman

Vi har kompletterat protokollet från extrastämman under paragraferna 1 och 8.

Detta dokument finns nu att läsa under Föreningen - årsredovisningar - Protokoll extra stämma 2022-12-14 tillägg.

 

 

Nyheter

No Internet Connection