Nyheter

Protokoll extra föreningsstämma

Nu finns protokollet från den extra föreningsstämman 2022-12-14 om införande av IMD att att läsa.

Finns under Föreningen - Årsredovisningar.

Nyheter

No Internet Connection