Nyheter

Avgiftsförändringar från 2022-01-01

De nya avgiftsavierna för lägenheterna samt garageplats/p-plats har kommit från Upplands Boservice. Vi har fått en fråga om de förändrade avgifterna och här kommer förklaringen:
Vi informerade i Ängsbladet kv. 3, den 13 oktober 2021 om en avgiftshöjning med 4,5% från och med 1 januari 2022 som styrelsen beslutat om. Styrelsen tog dock sedan ett nytt beslut om avgiftshöjningen och sänkte den till 4,2%.
Förändringen i avgiften för lägenheterna har i vissa fall minskat då den tidsbegränsade höjningen efter bytet av fönsterlister upphör den 31/12 2021. För er som valde att inte få listerna bytta och inte haft den tillfälliga höjningen innebär det en höjning av avgiften på avin med 4,2 %. Hyran av garage och p-platser har höjts med 4,2 % för samtliga.

Nyheter

No Internet Connection