Nyheter

Problem med att öppna portarna med knappar

Vi i styrelsen är mycket medvetna om att det förekommer öppningsproblem med våra entrédörrar vad gäller knappfunktionen sedan viss tid.
Vi vill bara informera er boende om att vi för tillfället upphandlar en helt ny lösning för våra porttelefoner. Vår förhoppning är, att en sådan kan vara installerad på denna sida om årsskiftet.

Nyheter

No Internet Connection