Nyheter

Om de påbördade markarbetena vid Rickombergavägen

Byggföretaget Veidekke håller på att uppföra 3 st flerbostadshus vid Otto Myrbergs väg. De har tvingats stänga ner parkeringsplatserna som finns där idag för att möjliggöra byggnationerna. De boende som utnyttjat dessa p-platser erbjuds därför tillfälligt att stå på den parkeringsplats som nu anläggs vid Rickombergavägen. Kommunen har givit ett tidsbegränsat bygglov för detta t o m 2022-03-31 /Styrelsen      

Nyheter

No Internet Connection