Nyheter

Metall i elektronikåtervinningen samt cykelförråden

Vi har tyvärr konstaterat att det finns en hel del metallföremål i boxen som är avsedd  för elektronikåtervinning i våra sophus. Där kastas stekpannor, metallställningar, gardinstänger mm. Här får endast föremål som innehåller elektronik kastas. Det kostar föreningen extra vid tömningarna om annat läggs där och därmed belastar föreningens ekonomi. Boende måste kasta metall själva vid återvinningsanläggningarna och inte låta föreningen betala för det.

Vi har konstaterat att dörrarna till cykelförråden vid sophusen är lite tröga samt att de är svåra att hålla upp vid in och utpassering. Därför kommer inom kort dörrstoppar att sättas upp på dörrarna så att det blir enklare med in och utpassering. Observera också att alltid stänga till dörren så att den går i lås.

/Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection