Nyheter

El-bilsladdning

Föreningen har nu installerat 25 platser för el-bilsladdning. Mer information om detta finns att läsa under rubriken Allmänt – Garage, p-platser och el-bilsladdning. Ytterligare information för föreningens medlemmar finns under Internt – El-bilsladdning där inloggning krävs. /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection