Nyheter

Omläggning avstängning vecka 48

I samband med att JM vid nybygget ska ansluta dagvattenledningar till det kommunala nätet, stängs tillfälligt gång- och cykelvägen av mellan Gösta Wahlströms väg och Hildur Otterlinsgatan. Detta sker i början av vecka 48. Läs mer genom att klicka på länken där också en ritning finns: Information ombyggnad JM 2020-11-16 /Styrelsen  

Nyheter

No Internet Connection