Nyheter

Ett förtydligande om tidigare nyhet "var uppmärksam"

Med anledning av den senaste nyheten "Var uppmärksam" på vår hemsida vill vi göra ett förtydligande över den incident som har förekommit i föreningen. I korta ordalag kan det sägas att en boende, som arbetade hemma, uppmärksammade att någon tryckte ner handtaget på ytterdörren till lägenheten och sedan knackade på utan att ringa på klockan. Vid en kontroll i dörrens titthål såg den boende att det stod en främmande person utanför dörren och knackade då tillbaka på dörren. Genom denna enkla åtgärd avlägsnade sig främlingen snabbt. Ovanstående händelse lyfter behovet av att vi måste se till att entrédörren till huset alltid hålls låst samt att samma sak gäller lägenhetsdörren. Om ni upptäcker främmande personer i trapphuset som uppträder konstigt, eller hör mystiska ljud från trapphuset, kontakta någon i styrelsen och då i första hand föreningens ordförande.

/Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection