Nyheter

Var uppmärksam

På grund av en incident i veckan så uppmanas alla att vara extra noga med att stänga porten efter er så att inga obehöriga tar sig in i trapphusen. Var också noga med att inte lämna ut portkoden till andra personer än de som ni känner och litar på. /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection