Nyheter

Årsredovisning / röstlängd / årsredovisning

Nu finns årsmötesprotokollet samt röstlängden från årsmötet den 10 juni att läsa. Här finns också årsredovisningen för 2019 att ta del av. Dessa dokument finns under: Allmänt/årsredovisningar/årsmötesprotokoll /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection