Nyheter

Linjemålning parkeringsplatserna den 29 juni.

Vi målar om linjerna som markerar parkeringsplatserna den 29 juni. Då arbetet påbörjas tidigt måste ALLA parkeringsplatser vara tomma senast kvällen innan (den 28 juni) det gäller även gästparkeringarna. Vi ordnar med tillfälliga parkeringar på gräsmattorna som vi dagen innan markerar upp med avspärrningsband. OM någon har förhinder att flytta sin bil, kontakta då i god tid innan ordföranden Peter Propst som åtar sig att flytta bilen (viktigt att lämna bilnyckeln till Peter senast den 28 juni). /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection