Nyheter

Kallelse till årsstämma 2020-06-10

Välkommen till årsstämman den 10 juni 2020 kl. 18:00. Platsen är i år utomhus vid grillplatsen mellan hus 4 och 6, detta på grund av den rådande Covid-19 pandemin. Nytt för i år är möjligheten att poströsta så att alla ska ha möjlighet att rösta utan att fysiskt delta på mötet. Samtliga medlemmar har fått möteshandlingar och röstformulär i brevlådan. För er som deltar vid grillplatsen – ta gärna med en egen stol. Observera att vi i år inte tillhandahåller någon förtäring i samband med mötet. /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection