Nyheter

Information om renoveringen av samfällighetens avloppspump

Ny provisorisk avloppspump för samfälligheten kommer att installeras vid nybygget mot Hildur Ottelinsgatan med anledning av att den behöver bytas. Den 4 maj etableras den nya pumpen i kurvan vid gångvägen mot trafikljusen. Redan nu är det trångt att passera hörnet ner mot trafikljusen. Arbetet med pumpen beräknas pågå under tiden 4-15 maj. Funktionerna för vatten och avlopp beräknas fungera som vanligt. /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection