Nyheter

Påminnelse om att inkomma med motioner till årsstämman 2020

Enligt de nya stadgarna som beslutades förra året, ska motioner inkomma till styrelsen senast den 31 januari. Om du har förslag till förändringar eller förbättringar som årsstämman ska ta beslut om - skriv kort ditt förslag med en motivation. Motioner kan skickas in via kontaktformuläret på hemsidan, lämnas i styrelsens blå brevlåda i hus 8 eller lämnas direkt till någon styrelseledamot. Denna information finns också anslaget i trapphusen. Årsstämman äger rum i Stabby prästgård den 13 maj 2020. Separat kallelse till stämman kommer senare. Hur man skriver en motion: 1) Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till. 2) Motionen måste vara ”undertecknad” av motionären och lämnas skriftligt på papper eller via hemsidans formulär till styrelsen. 3) Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid (senast 31 januari) för att kunna behandlas under årsstämman. /Styrelsen i Brf Rickomberga äng.

Nyheter

No Internet Connection