Nyheter

Senaste nytt om nya Busshållplatsen

Vi har fått följande information från Uppsala kommun om busshållplatsen: "Uppstarten av signalen har blivit lite fördröjd. Vi fått se över hur signalen ska programmeras en extra gång. Det var även förseningar med marksågning för fordonsdetektorer i asfalten. Vi kommer att få en programmerare till Uppsala 1 oktober. Min förhoppning är att vi då kan ta signalen i normal drift." /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection