Nyheter

Kamerabevakning på föreningens område

Efter beslut i styrelsen finns nu 10 bevakningskameror uppsatta riktade mot utsatta platser på föreningens tomt. På baksidan av garagelängorna finns 8 kameror (där klotter tyvärr regelbundet förekommer) samt 2 kameror riktade mot våra två sophus/cykelförråd där vi ett antal gånger haft skadegörelser och inbrott. På infarten till Polhemsgatan samt på motsvarande sida från hus 8 finns anslaget att området kameraövervakas. Vi hoppas nu att detta ska innebära mindre skadegörelse och åverkan och avskräcka vidare skadegörelse. För mer information om hur detta hanteras och fungerar – logga in och välj Internt - kamerabevakning /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection