Nyheter

Årsmötesprotokoll, röstlängd 2018 finns nu att läsa på hemsidan

Årsmötesprotokollet samt röstlängd från 2019-05-16 finns nu att läsa under menyn Allmänt – Årsredovisningar/Årsmötesprotokoll. Årsredovisningen för 2018 kommer att läggas ut inom kort. /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection