Nyheter

Viktig information från JM Mattsson om sprängarbeten

Vi har fått följande information från JM Mattsson om nybygget: Från och med måndag den 6/5-19 så kommer vi att påbörja våra sprängarbeten på RICKOMBERGA 21:3. Arbetet kommer att pågå i ca 2 månader dagtid mellan 07.00 - 19.00. Vi kommer under kortare perioder behöva stänga av Hildur Ottelinsgatan, Otto Myrbergs väg och Gösta Wahlströms väg. Det kommer ske med hjälp av flaggvakter. VIKTIGT FÖR BOENDE NÄRA BYGGET! För att detta arbete ska bli så säkert som möjligt så ber vi er som bor intill vårat bygge att vara lite extra uppmärksamma dessa veckor.
  • Se till att följa flaggvakternas instruktioner (även fotgängare).
  • Precis innan sprängning så kommer det att tuta upprepade gånger. Gå då undan från fönsterna (om du har fönster mot bygget) och avvakta med att gå ut från trapphusen När faran är över kommer det höras en lång signal.
  • Vi rekommenderar att ni stänger fönsterna under sprängning för att undvika damm.
/Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection