Nyheter

Avstängningar och grävarbeten

Vattenfall ska utföra ett större arbete med att lägga om en fjärrvärmeledning, som flyttas p g a JM:s bygge vid Otto Myrbergs väg/Hildur Ottelinsgatan. Ny ledning ska läggas i Hildur Ottelinsgatan och längs gångvägen som går mot korsningen Luthagsesplanaden/Hildur Ottelinsgatan. Följande gäller:
  • Avstängning av Hildur Ottelinsgatan är utförd och är nu bara öppen för gång- och cykeltrafik på ena sidan.
  • Grävningsarbetet påbörjas efter helgen och börjar längst upp mot Otto Myrbergs väg och fortsätter fram till Luthagsesplanaden.
  • I slutet av nästa vecka stängs gångvägen, eftersom hela bredden behövs för att komma åt ledningen. Man måste under avstängningen gå eller cykla längs Gösta Wahlströms väg ut mot Otto Myrbergs väg.
  • Avstängningen går fram emot p-plats nr 1 som tillhör Rickomberga Tull
  • Ledningen går även under gatan utanför Rickomberga Tull men den berörs inte, utan biltrafiken ska kunna gå obehindrat hela vägen från kommunens vändplan ner och runt svängen mot garagen, men mindre störningar kan förekomma.
Arbetet kommer att ta flera veckor. Detta är väl bara en föraning om allt som kommer att hända runt omkring området i samband med nybyggnationerna. /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection