Nyheter

Kallelse till årsstämma 2018-05-16

Årsstämman startar 18:00. Platsen är Eriksskolans matsal i det gamla huset på Otto Myrbergs väg. Matsalen ligger i parken mitt emot de gula höghusen, ingång västra gaveln. Styrelsen ser gärna att respektive bostadsrättsinnehavare deltar i stämman och känner sitt ansvar för att föreningen ska kunna upprätthålla en trivsam boendemiljö och en god bostadsekonomi. Kompletta stämmohandlingar distribueras i början av maj. Enklare förtäring serveras efter stämman.

För att läsa kallelse, dagordning och inkomna motioner, logga in och välj Internt - medlemsnyheter.

/Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection