Nyheter

Information om automatiska dörröppnare i entrédörrarna hus 2, 6 och 8

De automatiska dörröppnarna fungerar enligt följande, kommer du utifrån, så slår du din dörrkod först, därefter trycker du på armbågskontakten. Dörren öppnas automatiskt. Kommer du inifrån så trycker du först på låsknappen och därefter på armbågskontakten. Dörren står öppen så länge du befinner dig i dörröppningens område, det finns en sensor som känner av om det är något hinder i vägen. Detta för att undvika klämolyckor. I hus 4 kommer installationen att dröja någon tid det är helt klart. . De automatiska dörröppnarna är tänkt att underlätta när man kommer med barnvagn, rollator, matkassar etc. Automatiken bör inte användas annat än vid liknande behov för att undvika onödigt slitage och elförbrukning. Beslutet att anskaffa denna automatik togs på föregående årsstämma föranledd av en motion. /Styrelsen

Nyheter

No Internet Connection